hồ sơ công ty | trang 1

 • TRẦN HẢO VƯƠNG

  Địa chỉ: ấp 2 TT Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200290902
 • TRƯƠNG VĂN VƯƠNG

  Địa chỉ: Xã Thạnh Tân, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200286494
 • NGUYỄN THỊ VUI

  Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200753974-001
 • LÊ THANH TUẤN

  Địa chỉ: ấp Tân Phước, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200739433
 • TRẦN VŨ KHANG

  Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200759895
 • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM MINH THỦ

  Địa chỉ: Số 321, hẻm 9, ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200796590
 • LÝ XỨ PHEO

  Địa chỉ: 131 xã châu hưng ấp chợ mớí, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200128272
 • DƯƠNG THỊ TUYẾT HỒNG

  Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200296044
 • TRẦN CHÍ HÙNG

  Địa chỉ: ấp 1, TT Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200210311
 • LÝ TUYẾT HOA

  Địa chỉ: TT Hưng Lợi, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200286832
 • LÂM SÀ EM

  Địa chỉ: Kiết Lợi, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200529556
 • BÙI VĂN HƯỞNG

  Địa chỉ: ấp B1, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200529651
 • NGUYỄN TĂNG PHI YẾN

  Địa chỉ: ấp 2, TT Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200208376
 • TIÊU THANH TRÚC

  Địa chỉ: ấp 1, TT Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200267149
 • LIÊN CẨM NHUNG

  Địa chỉ: TT Hưng Lợi, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200290130
 • TÔ KHẢ HON

  Địa chỉ: Kinh Ngay, Châu Hưng, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200285719
 • LÝ THỊ PHỤNG

  Địa chỉ: ấp 1 thị trấn Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200122016
 • LÝ THẠNH

  Địa chỉ: Chợ Mới, Châu Hưng, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200285701
 • HỨA HỚN NAM

  Địa chỉ: ấp 1 thị trấn Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200122954
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THẠNH VĨNH LỢI

  Địa chỉ: Thửa đất số 317, Tờ bản đồ số 9, Ấp 15, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
  Mã số thuế: 2200796431
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11