• XIN CHÀO ( KINDER HILFE VIETNAM)

  • 0401354045
  • Phòng 115 Khách sạn Sơn Trà 1, 815 Ngô Quyền,, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • NGUYỄN THUỴ MẠNH HÀ
  • 05112214241
  • 27/04/2010
  • Hoạt động ngoại giao
  • Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/07/2014
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ XIN CHÀO ( KINDER HILFE VIETNAM) tại địa chỉ: Phòng 115 Khách sạn Sơn Trà 1, 815 Ngô Quyền,, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Cập nhật lần cuối vào 27/04/2010
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11