• Xí Nghiệp Hơi Kỹ Nghệ Nha Trang - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn

 • SOVIGAZ NHA TRANG
 • SOVIGAZ NHA TRANG
 • 0300422482-005
 • Khu Đồng Đế, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Dương Văn Tài
 • 0583831186/0583770087-377008
 • 0583837516/058837516
 • [email protected]
 • 27/10/1998
 • Sản xuất hoá chất cơ bản
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Xí Nghiệp Hơi Kỹ Nghệ Nha Trang - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn tại địa chỉ: Khu Đồng Đế, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
 • Cập nhật lần cuối vào 12:08:33 12/08/2020.

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11