• VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CAFE THÁI YÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • 0109128488-002
  • Tầng 01 (phòng A2), số 69-71 đường Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • NGUYỄN DUY MINH
  • 03/03/2023
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CAFE THÁI YÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH tại địa chỉ: Tầng 01 (phòng A2), số 69-71 đường Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Cập nhật lần cuối vào 03/03/2023
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11