• TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG

  • 2300209246
  • số 23 - Vệ an - - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
  • VƯƠNG THỊ XUYẾN
  • 823534
  • 15/06/2001
  • Hoạt động chiếu phim
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG tại địa chỉ: số 23 - Vệ an - - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh hoặc cơ quan quản lý thuế , số 23 - Vệ an - - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
  • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
  • Cập nhật lần cuối vào 15/06/2001

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11