• TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

  • 0200552311-001
  • Số 36 đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Kim Dung
  • 8600763
  • 18/07/2013
  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG tại địa chỉ: Số 36 đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Cập nhật lần cuối vào 18/07/2013
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11