• TRUNG TÂM LỮ HÀNH QUỐC TẾ KIM LIÊN

 • 0100107067-002
 • Công ty khách sạn du lịch Kim liên, Khu A Kim Liên, - Quận Đống đa, Hà Nội
 • Phan Đức Mấn
 • 5770434
 • 5770346
 • 08/01/2003
 • Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
 • Ngừng hoạt động và đã đóng MST
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TRUNG TÂM LỮ HÀNH QUỐC TẾ KIM LIÊN tại địa chỉ: Công ty khách sạn du lịch Kim liên, Khu A Kim Liên, - Quận Đống đa, Hà Nội hoặc cơ quan quản lý thuế - Quận Đống đa, Hà Nội
 • Cập nhật lần cuối vào 08/01/2003
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11