• TẠ THỊ THÙY LIÊN

  • 8104341753
  • 43/35, đường 3 tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Tạ THị THùY LIêN
  • 22/06/2011
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TẠ THỊ THÙY LIÊN tại địa chỉ: 43/35, đường 3 tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Cập nhật lần cuối vào 22/06/2011
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11