• PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHƯ PƯH

  • 5901158947
  • Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai
  • Nguyễn Long Khánh
  • 0269385020
  • 13/11/2020
  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHƯ PƯH tại địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Chư Pưh, Gia Lai
  • Cập nhật lần cuối vào 13/11/2020
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11