• PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN KIẾN THỤY

  • 0201784442
  • Thị trấn Núi Đối, - Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Phượng
  • 03/05/2017
  • Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN KIẾN THỤY tại địa chỉ: Thị trấn Núi Đối, - Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế - Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng
  • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
  • Cập nhật lần cuối vào 03/05/2017

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11