• PHẠM NGỌC ĐỐNG

  • 8318727271
  • 54/08/11 đường 7, khu phố 3, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
  • Phạm Ngọc Đống
  • 0909305559
  • 10/07/2013
  • Ngừng hoạt động và đã đóng MST
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ PHẠM NGỌC ĐỐNG tại địa chỉ: 54/08/11 đường 7, khu phố 3, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
  • Cập nhật lần cuối vào 10/07/2013
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11