• NHỮ DUY SƠN

  • 0100161709
  • 2 Hàng Bút Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 22/12/1998
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ NHỮ DUY SƠN tại địa chỉ: 2 Hàng Bút Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Cập nhật lần cuối vào 22/12/1998
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11