• NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

  • 3600493225
  • 487 ấp Ngụ Phúc Hố Nai 3, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
  • Nguyễn Thị Ngọc Oanh
  • 15/05/2001
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ NGUYỄN THỊ NGỌC OANH tại địa chỉ: 487 ấp Ngụ Phúc Hố Nai 3, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
  • Cập nhật lần cuối vào 15/05/2001
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11