• NGUYỄN THỊ KIM OANH (CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN BẢO OANH)

  • 3702864983
  • Thửa đất số 393, Tờ bản đồ số 33, Tổ 6, KP Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
  • Nguyễn Thị Kim Oanh
  • 20/03/2020
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ NGUYỄN THỊ KIM OANH (CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN BẢO OANH) tại địa chỉ: Thửa đất số 393, Tờ bản đồ số 33, Tổ 6, KP Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương hoặc cơ quan quản lý thuế Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
  • Cập nhật lần cuối vào 20/03/2020
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11