• NGUYỄN THỊ KIM NGA

  • 3600493218
  • 35/3 Thanh Hóa Hố Nai 3, - Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
  • Nguyễn Thị Kim Nga
  • 15/05/2001
  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ NGUYỄN THỊ KIM NGA tại địa chỉ: 35/3 Thanh Hóa Hố Nai 3, - Huyện Thống Nhất, Đồng Nai hoặc cơ quan quản lý thuế - Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
  • Cập nhật lần cuối vào 15/05/2001
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11