• NGUYỄN THỊ KIM LÝ (CƠ SỞ SX - TM HOÀNG KIM)

  • 3702316088
  • Thửa đất số 413, 591, 601, 602, Tờ bản đồ số 14, ấp Hóa Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
  • NGUYỄN THỊ KIM LÝ
  • 13/11/2014
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ NGUYỄN THỊ KIM LÝ (CƠ SỞ SX - TM HOÀNG KIM) tại địa chỉ: Thửa đất số 413, 591, 601, 602, Tờ bản đồ số 14, ấp Hóa Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương hoặc cơ quan quản lý thuế Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
  • Cập nhật lần cuối vào 13/11/2014
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11