• NGUYỄN THỊ HOA

  • 0106244888
  • Chợ Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  • 26/07/2013
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ NGUYỄN THỊ HOA tại địa chỉ: Chợ Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  • Cập nhật lần cuối vào 26/07/2013
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11