• NGUYỄN THẾ HOÀNG

  • 0102400102
  • số nhà 12 ngõ 273, Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • 5531854
  • 30/10/2007
  • Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ NGUYỄN THẾ HOÀNG tại địa chỉ: số nhà 12 ngõ 273, Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Cập nhật lần cuối vào 30/10/2007
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11