• NGUYỄN HỮU ĐỨC

  • 2000131239
  • 10/7 Vưu Văn Tỷ phường 2, - Thành phố Cà Mau, Cà Mau
  • Nguyễn Hữu Đức
  • 833752
  • 20/09/1998
  • Ngừng hoạt động và đã đóng MST
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ NGUYỄN HỮU ĐỨC tại địa chỉ: 10/7 Vưu Văn Tỷ phường 2, - Thành phố Cà Mau, Cà Mau hoặc cơ quan quản lý thuế - Thành phố Cà Mau, Cà Mau
  • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
  • Cập nhật lần cuối vào 20/09/1998

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

300x250

300x600

300x250-b11