• NGÔ THỊ BỐN

  • 4200254390
  • Chợ Phương sơn, Phương Sơn, - Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • NgôThị Bốn
  • 21/10/1998
  • Ngừng hoạt động và đã đóng MST
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ NGÔ THỊ BỐN tại địa chỉ: Chợ Phương sơn, Phương Sơn, - Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa hoặc cơ quan quản lý thuế - Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
  • Cập nhật lần cuối vào 21/10/1998

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

300x250

300x600

300x250-b11