• KHO HÀNG

  • 0500563956-008
  • Phú Xá, P.Đông Hải 1, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng
  • Dương Thị Bích Hồng
  • 06/09/2019
  • Xây dựng nhà các loại
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ KHO HÀNG tại địa chỉ: Phú Xá, P.Đông Hải 1, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Hải An, Hải Phòng
  • Cập nhật lần cuối vào 06/09/2019
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11