• HTX MINH TUẤN

  • 4800864687
  • Xóm Thanh Minh, X� Ph�c Sen, Huyện Quảng Hòa (hết hiệu lực), Cao Bằng
  • Nông Minh Tuấn
  • 26/08/2013
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HTX MINH TUẤN tại địa chỉ: Xóm Thanh Minh, X� Ph�c Sen, Huyện Quảng Hòa (hết hiệu lực), Cao Bằng hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Quảng Hòa (hết hiệu lực), Cao Bằng
  • Cập nhật lần cuối vào 26/08/2013
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11