• HTX CƠ KHÍ MINH HẢI

  • 4800155602
  • Tổ 15 Sông bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
  • Vũ Quang Sơn
  • 850883
  • 26/01/2005
  • Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HTX CƠ KHÍ MINH HẢI tại địa chỉ: Tổ 15 Sông bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
  • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
  • Cập nhật lần cuối vào 26/01/2005

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11