• HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÂM TRÌNH

  • 4900764693
  • Ki ốt 5.1Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn
  • Cam Kim Khánh
  • 0988450689
  • 15/10/2013
  • Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
  • Đang Hoạt Động
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÂM TRÌNH tại địa chỉ: Ki ốt 5.1Chợ trung tâm thị trấn Đình Lập, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Đình Lập, Lạng Sơn
  • Cập nhật lần cuối vào 15/10/2013
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11