• HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN BẮC HỒNG

  • 4800920596
  • Bắc Hồng 1, X� B� V�n ��n, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng.
  • Triệu Thị Huệ
  • 0376155255
  • 19/10/2020
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC Xà SẢN XUẤT RAU AN TOÀN BẮC HỒNG tại địa chỉ: Bắc Hồng 1, X� B� V�n ��n, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng. hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng.
  • Cập nhật lần cuối vào 19/10/2020
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11