• HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT

  • 1001256616
  • Thôn Quang Lang Đoài, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thụy, Thái Bình
  • Nguyễn Văn Hồng
  • 0982665378
  • 05/12/2022
  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT tại địa chỉ: Thôn Quang Lang Đoài, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thụy, Thái Bình hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Thái Thụy, Thái Bình
  • Cập nhật lần cuối vào 05/12/2022
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11