• HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ XÃ IA RSƯƠM

 • HTX NN-DV XÃ IA RSƯƠM
 • 5901205731
 • thôn Huy Hoàng, Xã Ia RSươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai
 • Đỗ Thị Mai
 • 0974893094
 • 30/11/2023
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ XÃ IA RSƯƠM tại địa chỉ: thôn Huy Hoàng, Xã Ia RSươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Krông Pa, Gia Lai
 • Cập nhật lần cuối vào 30/11/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11