• HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH LẠC

  • 2700918494
  • 238A Phan Châu Trinh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
  • Bùi Ngọc Sơn
  • 13/11/2020
  • NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH LẠC tại địa chỉ: 238A Phan Châu Trinh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
  • Cập nhật lần cuối vào 13/11/2020
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11