• HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MƯỜNG KHƯƠNG

  • 5300787595
  • Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên.
  • Đỗ Huyền Trang
  • 11/11/2020
  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MƯỜNG KHƯƠNG tại địa chỉ: Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên. hoặc cơ quan quản lý thuế Thị xã Sông Cầu, Phú Yên.
  • Cập nhật lần cuối vào 11/11/2020
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11