• HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUÊ TÔI

 • HTX NN QUE TOI
 • HTX NN QUÊ TÔI
 • 6300356382
 • ấp Thạnh Lợi, Xã Hoả Lựu, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
 • Nguyễn Thanh Lèo
 • 0919777603
 • [email protected]
 • 07/12/2022
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUÊ TÔI tại địa chỉ: ấp Thạnh Lợi, Xã Hoả Lựu, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
 • Cập nhật lần cuối vào 07/12/2022
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11