• HỢP TÁC XÃ DỆT LANH CÁN TỶ

  • HỢP TÁC XÃ DỆT LANH CÁN TỶ
  • HỢP TÁC XÃ DỆT LANH CÁN TỶ
  • 5100330593
  • Xã Cán Tỷ, Xã Cán Tỷ, Huyện Quản Bạ, Hà Giang
  • Giàng thị Say
  • 05/07/2010
  • Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ DỆT LANH CÁN TỶ tại địa chỉ: Xã Cán Tỷ, Xã Cán Tỷ, Huyện Quản Bạ, Hà Giang hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Quản Bạ, Hà Giang
  • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
  • Cập nhật lần cuối vào 05/07/2010

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11