• HỢP TÁC XÃ CHÈ THÁI SƠN

 • HTX CHE THAI SON
 • HTX CHÈ THÁI SƠN
 • 4601592196
 • Xóm Quang Trung, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Trần Công Cơn
 • 0919826520
 • 20/05/2022
 • Sản xuất chè
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ CHÈ THÁI SƠN tại địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
 • Cập nhật lần cuối vào 20/05/2022

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11