• HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN YÊN LÂM

  • HTX CN&NTTS YÊN LÂM
  • 2803072291
  • Tổ Dân Phố Thắng Long, Thị Trấn Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hoá
  • Phạm Vĩnh Cương
  • 0865156279
  • 05/06/2023
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN YÊN LÂM tại địa chỉ: Tổ Dân Phố Thắng Long, Thị Trấn Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hoá hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Yên Định, Thanh Hoá
  • Cập nhật lần cuối vào 05/06/2023
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11