• HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ NHÂN GIỐNG BẢO TỒN ĐỘNG VẬT

 • HTX CHăN NUôI Và NHâN GIốNG BảO TồN ĐộNG VậT
 • HTX CHĂN NUÔI VÀ NHÂN GIỐNG BẢO TỒN ĐỘNG VẬT
 • 4601582399
 • Xóm Bình Long, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên
 • Nguyễn Thị Lương
 • 0977996989
 • 30/09/2021
 • Chăn nuôi khác
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ NHÂN GIỐNG BẢO TỒN ĐỘNG VẬT tại địa chỉ: Xóm Bình Long, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Phú Lương, Thái Nguyên
 • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
 • Cập nhật lần cuối vào 30/09/2021

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11