• DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TIÊN

  • 0302367156
  • Sạp số 83 - 85 Chợ Xóm Chiếu, số 1 Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
  • NGUYỄN NGỌC TIÊN
  • 0839431176
  • 01/08/2001
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TIÊN tại địa chỉ: Sạp số 83 - 85 Chợ Xóm Chiếu, số 1 Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 4, Hồ Chí Minh
  • Cập nhật lần cuối vào 14:01:24 11/01/2024.
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11