• DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA KHIẾM - CHI NHÁNH NGHĨA KHIẾM 1

  • 2200269724-001
  • Thửa Số 245 & 246, Tờ Bản Đồ 33, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng
  • Đoàn Gia Minh
  • 0939415926
  • 16/02/2022
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Đang Hoạt Động
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA KHIẾM - CHI NHÁNH NGHĨA KHIẾM 1 tại địa chỉ: Thửa Số 245 & 246, Tờ Bản Đồ 33, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng hoặc cơ quan quản lý thuế Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng
  • Cập nhật lần cuối vào 16/02/2022
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11