• DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH HẢI NAM

  • 2700607900
  • Lô 65A, làng nghề Ninh Phong, Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
  • Lê Minh Tuấn
  • 0913635511
  • 11/05/2011
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH HẢI NAM tại địa chỉ: Lô 65A, làng nghề Ninh Phong, Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
  • Cập nhật lần cuối vào 11/05/2011
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11