• DNTN TRUNG TÂM

 • SÁU TUYÊN
 • 2200219674
 • 497/6 Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
 • Bùi Chung Thủy
 • 079-879039
 • 15/12/2003
 • Sản xuất đồ uống
 • Ngừng Hoạt Động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ DNTN TRUNG TÂM tại địa chỉ: 497/6 Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
 • Cập nhật lần cuối vào 15/12/2003
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11