• DNTN KIM TUYẾN

  • 1300329005
  • 71/2 Ấp Thạnh - Tân Phong, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre
  • Nguyễn Tiến Thành
  • 877194
  • 23/04/2001
  • Sản xuất đồ uống
  • Ngừng Hoạt Động Nhưng Chưa Hoàn Thành Thủ Tục
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ DNTN KIM TUYẾN tại địa chỉ: 71/2 Ấp Thạnh - Tân Phong, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Thạnh Phú, Bến Tre
  • Cập nhật lần cuối vào 23/04/2001
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11