• DNTN BA MINH

  • 1500489655
  • Số 144/143 Đường Đinh Tiên Hoàng Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
  • Lê Văn Thấm
  • 070-3823206
  • 11/07/2007
  • Sản xuất chế biến thực phẩm
  • Ngừng Hoạt Động
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ DNTN BA MINH tại địa chỉ: Số 144/143 Đường Đinh Tiên Hoàng Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long hoặc cơ quan quản lý thuế Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
  • Cập nhật lần cuối vào 11/07/2007
  • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11