• CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG PHƯƠNG

 • ORIENT CO., LTD
 • DONG PHUONG CO.,LTD
 • 0302362743
 • R16-2 S6-1 KP.Hưng Vượng 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
 • TRẦN MINH QUANG
 • 9406009
 • 9401885
 • 07/08/2001
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG PHƯƠNG tại địa chỉ: R16-2 S6-1 KP.Hưng Vượng 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 7, TP Hồ Chí Minh
 • Cập nhật lần cuối vào 07/08/2001
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

300x600

300x250-b11