• CTY TNHH NHỰA NGUYỄN VĂN

 • NGUY?N VAN COMPANY LTD
 • NGUVACO LTD
 • 0302145308
 • 15 Kênh Hiệp Tân P.Hiệp Tân, Phường Hiệp Tân, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
 • NGUYỄN ĐỨC DŨNG
 • 8581646
 • 8581646
 • 28/11/2000
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CTY TNHH NHỰA NGUYỄN VĂN tại địa chỉ: 15 Kênh Hiệp Tân P.Hiệp Tân, Phường Hiệp Tân, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
 • Cập nhật lần cuối vào 28/11/2000
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

300x600

300x250-b11