• CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH SẮT THÉP PHÁT MINH

 • CONG TY TNHH XAY DUNG VA KINH DOANH SAT THEP PHAT MINH
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH SẮT THÉP PHÁT MINH
 • 0317587884
 • 40/38/1 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
 • Hoàng Văn Cương
 • 0775452908
 • 30/11/2022
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH SẮT THÉP PHÁT MINH tại địa chỉ: 40/38/1 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, TP Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 4, TP Hồ Chí Minh
 • Cập nhật lần cuối vào 30/11/2022
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11