• CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN MINH TRÍ

 • MINH TRI TRADE AND MINERAL COMPANY LIMITED
 • MINH TRI TRADE AND MINERAL COMPANY LIMITED
 • 0202186533
 • Số 25/47/20 Trần Nguyên Hãn , Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • PHẠM THỊ BÍCH HƯỜNG
 • 0969951599
 • 03/02/2023
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN MINH TRÍ tại địa chỉ: Số 25/47/20 Trần Nguyên Hãn , Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • Cập nhật lần cuối vào 03/02/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11