• Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Hồng Việt Nam

 • Song Hong Viet Nam Service And Trading Company Limited
 • SONG HONG VIET NAM CO .,LTD
 • 2301155360
 • 111 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Vũ Thị Nhung
 • 0911461582
 • 27/11/2020
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Hồng Việt Nam tại địa chỉ: 111 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
 • Cập nhật lần cuối vào 27/11/2020

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

300x250

300x600

300x250-b11