• CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẤN QUÃNG HƯNG

 • CHAN QUANG HUNG TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
 • CHAN QUANG HUNG TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
 • 0318321478
 • 30/39 Nguyễn Đình Chi, Phường 09, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
 • Trần Ngọc Hồng
 • 0903762161
 • 29/02/2024
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẤN QUÃNG HƯNG tại địa chỉ: 30/39 Nguyễn Đình Chi, Phường 09, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
 • Cập nhật lần cuối vào 29/02/2024
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11