• CÔNG TY TNHH THẢO DƯƠNG BN

  • 2301194698
  • khu Tiền Ngoài, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • NGUYỄN THỊ KIỀU CHANG
  • 0979785485/0916046988
  • 06/12/2021
  • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH THẢO DƯƠNG BN tại địa chỉ: khu Tiền Ngoài, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
  • Cập nhật lần cuối vào 06/12/2021

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11