• CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO DÙ MINH THÀNH

  • MINH THANH UMBRELLA ADVERTISING - TRADING - PRODUCTION COMPANY LIMITED
  • MINH THANH UMBRELLA ADVERTISING - TRADING - PRODUCTION CO.,LTD
  • 0302289211
  • 108 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh
  • NGUYỄN HỮU NGHĨA
  • 0838751754
  • 15/05/2001
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO DÙ MINH THÀNH tại địa chỉ: 108 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 6, Hồ Chí Minh
  • Cập nhật lần cuối vào 02:12:44 06/12/2022.

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

300x600

300x250-b11