• Công Ty TNHH Nuôi Tôm Công Nghệ Cao Vũ Thành

 • Vu Thanh High Technology Shrimp Hatching Company Limited
 • VU THANH HIGH TECHNOLOGY SHRIMP HATCHING CO.,LTD
 • 0314772550
 • 80 Đường số 22, Khu dân cư Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trần Nguyên Thiên Vũ
 • 0901793978
 • 05/12/2017
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Nuôi Tôm Công Nghệ Cao Vũ Thành tại địa chỉ: 80 Đường số 22, Khu dân cư Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật lần cuối vào 05/12/2017
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11