• CÔNG TY TNHH NEW LABELS

 • 0317876974
 • 1/6B Chuyên Dùng 9, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • BÙI THỊ TRÚC CHI
 • 117318464
 • [email protected]
 • 09/06/2023
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH NEW LABELS tại địa chỉ: 1/6B Chuyên Dùng 9, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Cập nhật lần cuối vào 09/06/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11